alberT Janer

foto de BC&JC

Associacions i Entitats no lucratives

Finance & Economy Group (FEG): és l’associació d’alumnes d’ESADE que vincula el món econòmic i financer amb l’alumnat a través de l’organització de conferències i seminaris amb professionals del sector, juntament amb una pàgina web on es pengen articles dels professors de l’escola de negocis. També és responsable de la gestió de la segona edició del Private Equity & Venture Capital Conference (II), esdeveniment internacional del sector del capital risc. www.feg-esade.es

Private Equity & Venture Capital Conference (PEVC Conference): és l’esdeveniment de capital risc de Barcelona que és organitzat per alumnes de ESADE amb l’objectiu de ser un referent nacional i internacional. Vàries empreses van col·laborar amb l’anterior edició com Delta Partners, Apax Partners, Mercapital, Nauta Capital, Arcano, Deloitte, BCG, Cuatrecasas, Landon Investments, DCF, Bank of America Merril Lynch, Privalia…També va col·laborar l’associació espanyola d’entitats de capital risc (ASCRI). www.esadepevc.com

Servei Solidari: és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de facilitar la inclusió social a través de serveis de entrepreneurship, educació, primera atenció, entre altres serveis. L’Espai Emprèn és el programa de entrepreneurship que conté diverses activitats: informació sobre creació d’empreses, orientació per a l’anàlisi de la idea empresarial i atenció per a l’elaboració d’un Business Plan, assessorament per la legalització, recerca de finançament i finalment formació en gestió de microempreses i planificació comercial. www.serveisolidari.org

%d bloggers like this: