alberT Janer

foto de BC&JC

Més que Empresa

Aquest apartat està format per escrits que tenen a veure amb el món empresarial. S’ha separat aquesta secció dels “Escrits Generals” pel mateix motiu que s’ha fet amb l’apartat d’Economia: donar èmfasi aquestes branques, l’Economia i l’empresa.

%d bloggers like this: